امروز دوشنبه 1401/04/06 :: تعداد کل بازدید 378255 مرتبه :: کاربران انلاین 62 نفر

                                 راهنمای خودمراقبتی بیماران تحت جراحی ماستکتومی   

                                 بیمار گرامی / همراه عزيز : باسالم و آرزوی سلامتی شما

با مطالعه نوشتار حاضر ابتدا با ماهیت بیماری تان و سپس با نحوه مراقبت از خود آشنا می شويد.