امروز پنج شنبه 1403/04/28 :: تعداد کل بازدید 606504 مرتبه :: کاربران انلاین 44 نفر

مسئول واحد : راضيه نصيري ، كارشناس بهداشت محيط

واحد بهداشت محيط بيمارستان :

 

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد .

 

بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر نظارت و همكاري جهت انجام هر چه بيشتر شرايط بهداشتي داخل بيمارستان وظيفه دارد كه شرايط بهداشتي بيمارستان را با همكاري كليه واحد ها و مسئولين به گونه اي سازماندهي نمايد كه مشكلات و خطرات مربوط به دفع زائدات بيمارستاني ،فاضلاب و عوارض بر اجتماع و محيط  و افراد به حدأقل برسد .

 

واحد بهداشت محيط بيمارستان  با بكارگيري يكنفر كارشناس بهداشت محيط در كليه ساعات اداري و در صورت نياز در كليه ساعات غير اداري با توجه به شرايط موجود و وجود مشكلات فراوان ساختماني و تأسيساتي بيمارستان از زمان تأسيس بيمارستان تا هم اكنون همواره سعي در بهبود شرايط بهداشتي بيمارستان با استفاده از حدأقل شرايط موجود داشته است .

شاخص های واحد بهداشت محیط

·         مدیریت زباله های بیمارستانی( تفکيک، جمع آوري، حمل و دفع )

·         نوع و نحوه استفاده از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده

·         ارزیابی بهداشت آب بیمارستان

·         چگونگی نظافت و ضدعفونی سطوح و تجهیزات بیمارستان

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان:

 1. شناخت –دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان
 2. مطالعه ،تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان
 3. انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
 4. اجراء و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آئین نامه ها، شرائط، استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف و تائید کارشناس قراردادهای مرتبط
 5. تشکیل و شرکت در همایش ها ، کارگاهها ، جلسات و کمیته های علمی ، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستان و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف
 6. انجام بازدید و نظارت بهداشتی مستمر روزانه برابر مقرارت و بر حسب ضرورت از کلیه قسمتهای بیمارستان .
 7. نظارت و کنترل بر امر تفکیک ، جمع آوری ، حمل و دفع موائد زائد جامد
 8. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده ها و سر و صدا در  داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای ذی ربط
 9. نظارت و پیگیری برنامه های مستمر و شستشوی قسمت های مختلف بیمارستان و گندزدایی بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
 10. نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم فاضلاب
 11. نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش ، سرمایش ، تهویه و اطفاء حریق  بیمارستان
 12. پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذی ربط
 13. برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان
 14. نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن شرائط بهداشتی و زیست محیطی
 15. نظارت بر امور کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی  افراد در قسمتهای آشپزخانه ، آبدارخانه ، رختشویخانه ، و ... )
 16. نظارت بر امور  بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکی با توجه به شرائط و مقررات
 17. تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی با مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص
 18. مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان برای کارکنان ، بیماران ، مراجعین
 19. نظارت و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده ی اطراف بیمارستان با هماهنگی مراکز بهداشت منطقه
 20. جمع آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان
 21. مستندسازی فعالیت ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

 تلفن داخلی : 107

کپی رایت@2017 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه برنامه نویسی آیسیز میباشد